Om Gyttrup Laft

Gyttruplaft har lang erfaring i laftekunsten. Startet opp med lafting i 1995. Har gjennom årene laftet forskjellige typer laft.  Kantet tømmer, rundt tømmer og noe i meget grov dimensjon. Gyttruplaft har også laftet inn nye stokker i gamle bygg.

«Alt er mulig»